• knitted cardigan
  knitted cardigan

  Knitted cardigan

  wool old rose

  CHF 189.00 -50%
  CHF 94.50
 • knitted cardigan
  knitted cardigan

  Knitted cardigan

  wool grey melange

  CHF 189.00 -50%
  CHF 94.50
 • knitted cardigan
  knitted cardigan

  Knitted cardigan

  wool navy

  CHF 189.00 -50%
  CHF 94.50
 • knitted cardigan
  knitted cardigan

  Knitted cardigan

  wool ochre

  CHF 189.00 -50%
  CHF 94.50
 • knitted sweater
  knitted sweater

  Knitted sweater

  wool grey melange

  CHF 179.00 -50%
  CHF 89.50
 • knitted sweater
  knitted sweater

  Knitted sweater

  wool navy

  CHF 179.00 -50%
  CHF 89.50
 • knitted sweater
  knitted sweater

  Knitted sweater

  wool ochre

  CHF 179.00 -50%
  CHF 89.50
 • slipover vest
  slipover vest

  Knitted slipover vest

  wool navy

  CHF 125.00 -50%
  CHF 62.50
 • slipover vest
  slipover vest

  Knitted slipover vest

  wool ochre

  CHF 125.00 -50%
  CHF 62.50
 • colouring pencil set
  colouring pencil set

  Colouring pencil set

  wood

  CHF 25.00 -70%
  CHF 7.50
 • pomme scarf
  scarf detail

  Pomme scarf

  vichy red

  CHF 140.00 -50%
  CHF 70.00
 • scarf petit
  scarf detail

  Ciel scarf

  vichy lightblue

  CHF 140.00 -50%
  CHF 70.00
 • scarf petit
  scarf detail

  Ocean scarf

  vichy navy

  CHF 140.00 -50%
  CHF 70.00